Tủ Sắt Locker

Hiển thị:
Sắp xếp theo:

Tủ Locker 1 cánh đơn TLK-01

CxRxS: 1830x378x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-01 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aac..

1.600.000

Tủ Locker 10 cánh TLK-K10R62

CxRxS: 1830x620x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLk-K10R62 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s..

2.050.000

Tủ Locker 18 cánh TLK-K18

CxRxS: 1830x915x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K18 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

2.550.000

Tủ Locker 2 cánh TLK-K2R62

CxRxS: 1830x620x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K2R62 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&..

2.050.000

Tủ Locker 20 cánh TLK-K20

CxRxS: 1830x1200x450 mm

K.Lượng: 65 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K20 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

2.750.000

Tủ Locker 24 cánh TLk-K24

CxRxS: 1830x1200x450 mm

K.Lượng: 75 Kg

Tủ sắt văn phòng TLk-K24 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

3.550.000

Tủ Locker 3 cánh đơn TLK-K3Đ

CxRxS: 1830x378x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K3Đ được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

1.520.000

Tủ Locker 30 cánh TLk-K30

CxRxS: 1830x1500x450 mm

K.Lượng: 80 Kg

Tủ sắt hàn hàn liền khối sơn tĩnh điện, tủ 30 cánh sắt mở, chia làm 30 n..

4.200.000

Tủ Locker 6 cánh TLK-K6QA

CxRxS: 1830x450x1500 mm

K.Lượng: 60 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K6QA được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&a..

2.250.000

Tủ Locker 6 cánh TLK-K6R62

CxRxS: 1830x620x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K6R62 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&..

2.150.000

Tủ Locker 9 cánh TLK-K9

CxRxS: 1830x915x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K9 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aac..

2.300.000

Tủ Locker TLK-K3QA

CxRxS: 1830x915x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K3QA được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&a..

2.300.000

Tủ Loker 12 cánh TLK-K12

CxRxS: 1830x915x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLk-K12 được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

2.350.000

Tủ Loker 7 cánh lệch TLK-K7L

CxRxS: 1830x620x450 mm

K.Lượng: 0 Kg

Tủ sắt văn phòng TLK-K7L được làm từ thép phủ sơn tĩnh điện màu ghi s&aa..

2.050.000