Chuyển khoản ngân hàng Vietcombank

Quý khách mùa hàng muốn thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng Vietcombank vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau:

Chủ TK: Nguyễn Ngọc Vương

STK: 0991000041004

Chi nhánh ngân hàng: Tây Hồ –  Hà Nội