Chuyển khoản ngân hàng BIDV

Quý khách mùa hàng muốn thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng BIDV vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau:

Chủ TK: Lê Thị Thùy Trang

STK: 45210000413505

Chi nhánh ngân hàng: Thạch Thất –  Hà Nội