Chuyển khoản ngân hàng AGRIBANK

Quý khách mùa hàng muốn thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng Agribank vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau:

Chủ TK: Nguyễn Ngọc Vương

STK: 1410205241617

Chi nhánh ngân hàng: Mỹ Đình –  Hà Nội