Chuyển khoản ngân hàng ACB

Quý khách mùa hàng muốn thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng ACB vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản sau:

Chủ TK: Nguyễn Ngọc Vương

STK: 23851120

Chi nhánh ngân hàng: Mỹ Đình –  Hà Nội